Glòria Úbeda

Vocal
gubeda@mifas.com

Girona 1962.  Tècnica d'empreses i activitats turístiques per la UdG. Llicenciada en Dret i Postgrau en Dret Local.  Treball en diferents activitats turístiques. Funcionària de personal no docent a L'Escola Oficial d'Idiomes (Departament d'Ensenyament) 1983-2014.