;

ÒRGANS DE GOVERN

Junta Directiva

És l'òrgan encarregat de dur a terme les activitats necessàries per complir les directrius aprovades i que s'estableixen dins dels estatuts de l'associació, així com vetllar pel compliment dels objectius que té l'entitat.

Patronat

És l'òrgan encarregat de dur a terme activitats de caràcter social i assistencial i especialment de crear, desenvolupar i mantenir els centres de l'entitat. Realitzar cursos de formació, gestionar el Servei d'Integració Laboral i les empreses del grup per donar feina estable a persones amb discapacitat física.