RESPECTE
Respectar tots els socis i sòcies i exigir aquest respecte per part de la societat.

IMPARCIALITAT
No hi ha discriminació, totes les persones amb discapacitat física poden ser ateses per MIFAS, independentment del seu estatus social, origen, llengua, religió o qualsevol altra consideració.

QUALITAT
Qualitat i professionalitat en la gestió i en el servei als socis.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Integrar les persones amb discapacitat a la societat, en un pla d’igualtat amb la resta de ciutadans i ciutadanes.

SOLIDARITAT
Assumir els problemes i les necessitats d’altres membres del col•lectiu com a propis i aportar-hi ajuda i suport per mirar de resoldre’ls.

UNITAT
Voluntat col·lectiva de formar part d’una entitat que defensa els interessos dels seus membres. La UNITAT ens donarà capacitat per pressionar davant de les institucions i capacitat política de poder canviar les coses. Aquesta capacitat serà la nostra FORÇA.

PARTICIPACIÓ
Que el soci s’impliqui en el funcionament de l’entitat i que la direcció tingui en compte la seva veu.

 

La missió de MIFAS és la de vetllar perquè totes les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial puguin exercir els seus drets, viure amb independència i plena integració.