L’Associació MIFAS va néixer l’any 1979 motivada per la necessitat d’ajuntar esforços per poder atendre les demandes i les necessitats de les persones que tenen algun tipus de discapacitat física a les comarques de Girona. Els seus membres són, en la seva totalitat, persones afectades per alguna discapacitat, condició indispensable per formar-ne part.

Més enllà d’aquesta filosofia inicial que avui dia perdura, l’organització s’ha sabut envoltar dels professionals i els tècnics necessaris per tirar endavant tot tipus de projectes, incloent-hi persones discapacitades i d’altres que no ho són.

Complint amb els objectius fundacionals, la nostra entitat realitza tot allò que faci possible un millor coneixement i estudi de la problemàtica laboral, econòmica, social i humana; al mateix temps, que cerca recursos que pugin posar fi a les necessitats detectades que dificulten la integració.

Millorar la qualitat de vida del col·lectiu, el creixement coherent del grup, juntament amb l’optimització dels recursos, han estat algunes de les premisses constants en el seu treball i d’alguna manera les que han anat definint la línia a seguir en tots aquests anys.

Però la realitat es va conformant dia a dia, i el que és vàlid avui, demà ja no ho és. En aquest sentit, MIFAS també ha hagut d’adaptar-se a aquests canvis constants que porta la societat en sí mateixa, a les noves situacions i necessitats, modificant quan ha calgut els plantejaments inicials per altres de més convenients i aplicant nous mètodes de treball que portessin a una millora del funcionament de l’organització.

En aquest sentit, a  la dècada dels 90 es va  posar en marxa la Gerència d’empreses,  amb l’objectiu que s’ocupés de la gestió dels centres especials de treball que donen feina al col·lectiu i que a l’actualitat són:  GiroPark i Tadifi.  

Es crea també la Fundació MIFAS,  per tal de millorar la gestió dels nostres serveis assistencials. Actualment, la Fundació MIFAS gestiona un Centre Ocupacional, un Centre de Dia i de Recursos, una Residència, una Llar Residència i un Centre d’Atenció Especialitzada (CAE). 

La Fundació MIFAS també és l’encarregada de gestionar el Servei d’Integració Laboral MIFAS,  que des de l’any 1994 treballa per  fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial en el món laboral. 

* Associació MIFAS - núm. 639 secció 1a. del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
* Fundació Privada MIFAS - núm. 757 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.