Un projecte pioner de Mifas permet l'accés dels minusvàlids a les platges. Diari de Girona

19/02/1998

Any
  • 1998