Un projecte implica alumnes de FP d'Atenció a les Persones i d'Integració Social amb MIFAS. DdG

07/02/2017