Superant barreres. Miquel Fañanàs. DdG

14/09/2020