;

Restringir el pas de vehicles per la plaça de Catalunya. El Punt Diari

02/04/1986

Any
  • 1986