;

Reducció del copagament per a les persones amb discapacitat. El Punt

13-01-2017