;

Quatre gironins reconeguts amb la Medalla al Treball. DdG

20/12/2019