Pocs plans urbanístics compleixen la normativa de barreres arquitectòniques. El Punt

11/11/1990

Any
  • 1990