Pàdel adaptat a les instal·lacions del GEiEG. DdG

20/02/2019