;

Munten a Girona una exposició sobre barreres arquitectòniques i sensorials. El Punt

25/05/1995

Any
  • 1995