Mifas, stand nº 29 de la Fira d'Olot. Diari de Girona

13/10/1989

Any
  • 1989