MIFAS s'esten a Barcelona amb la compra de totes les accions de Basedi. DdG

06/07/2019