;

MIFAS recorda que eliminar barreres no és decisió dels pressupostos participatius. DdG

05/04/2018