MIFAS i el Baix Empordà suneixen per millorar laccessibilitat turística. Gerió.cat

28/06/2020