Mifas facilita l'accés dels disminuïts a la platja. Diari de Girona

19/02/1998

Any
  • 1998