MIFAS estén la contractació de persones amb discapacitat fins a Barcelona. DdG

21/09/2019