Mifas elabora un Pla de supressió de barreres als espais públics d'Olot. Diari de Girona

15/06/1993

Any
  • 1993