Mifas com a exemple, per Antoni Puigverd. La Vanguardia

18/11/2019