Lloret crea un pla d'accessibilitat per afavorir les persones amb minusvalia. Diari de Girona

27/05/2004

Any
  • 2004