La seu de Mifas acull la segona jornada sobre solucions per a l'accessibilitat. DdG

08/03/2019