La Generalitat portarà a Girona un centre d'informació per a disminuïts. Diari de Girona

02/06/2003

Any
  • 2003