La delegació de Mifas a Blanes inaugura una aula de formació. Diari de Girona

23/05/2015