La defensora recomana que la grua pugui actuar amb més facilitat a Girona. El Punt

09/04/2008

Any
  • 2008