La cursa del carrer Nou reuneix prop de 1.200 corredors. Diari de Girona

25/10/1999

Any
  • 1999