L'impagament de subvencions deixa els centres especials de treball en situació límit. DdG

12/07/2017