L'habilitament total de les zones blaves i verdes es posposa fins dilluns. DdG

07/08/2018