L'empresa Válida sin barreras renova el patrocini de la Secció Esportiva de MIFAS. DdG

11/10/2017