L'ajuntament de Figueres estudia suprimir barreres arquitectòniques. El Punt Diari

29/01/1988

Any
  • 1988