L'abocador de Fontajau fa una setmana que crema i Nadal amenaça de tancar-lo. El Punt

07/08/1991

Any
  • 1991