;

Invertiran més d'un milió de pessetes per eliminar barreres arquitectòniques. Diari de Girona

18/05/2000

Any
  • 2000