Guirado demana més accessibilitat per a les persones amb minusvalia. Diari de Girona

27/03/1997

Any
  • 1997