Girona creu en les entitats socials? Opinió Albert Carbonell. DdG

17/02/2018