Fires 86 d'Olot, Els esports, com cada any, tenen un pes important. El Punt Diari

21/10/1986

Any
  • 1986