Estudiaran l'accessibilitat de 1300 establiments de la ciutat. DdG

09/04/2019