;

ERC vol un pla d'accessibilitat més ambiciós a Girona. DdG

21/05/2017