Els tres blocs del Trueta nou es faran en quatre fases. El Punt

20/09/2010

Any
  • 2010