Els Enamorats, de Carlo Goldoni, s'escenifica avui a Figueres. Diari de Girona

03/09/1997

Any
  • 1997