Elogi de la modèstia. Joaquim Nadal. Premis Fundació Valvi. Diari de Girona

05/06/2015