El turisme adaptat. Contra Miquel Fañanàs. DdG

05/06/2017