El Trueta traslladarà les consultes externes a uns mòduls prefabricats durant les obres. El Punt

25/04/2008

Any
  • 2008