El sector de la discapacitat vol liderar el canvi social cap al respecte dels seus drets. DdG

20/11/2016