;

El ple preveu aprovar dimarts vinent l'ordenança que regula l'ús del patinet. DdG

06/10/2020