El centre Pere Llonch de MIFAS guanya el concurs CinfaSalud dins la categoria Covid. L'Empordà

18/05/2021