El Basmi, un equip de bàsquet de minusvàlids, es presenta avui. El Punt Diari

24/09/1989

Any
  • 1989