El 97 es van fer 159 contractes laborals a persones discapacitades. Diari de Girona

25/07/1998

Any
  • 1998