Distribuït el temps en els pavellons de Girona. El Punt Diari

29/07/1987

Any
  • 1987