;

Crida per trobar la bicicleta adaptada robada a un jove discapacitat de Salt. DdG

30/11/2018